Werken aan een duurzame,
eerlijke wereld

mail[at]jojannekevanderveen.nl
Telefoon: 06-22123222

Curriculum vitae
LinkedIn

Laatste update: 11 februari 2019

Web design & development: JV 2018

Huidige functies | Alternatief Voor Vakbond | GroenLinks |
DWARS

Huidige functies

<< Terug naar top

Alternatief Voor Vakbond

Sinds mei 2015 ben ik lid van het hoofdbestuur van Alternatief Voor Vakbond. AVV is een jonge vakbond die kiest voor een democratisch en vernieuwend model voor het cao-overleg: het draagvlakmodel. Binnen het draagvlakmodel is voor alle werknemers ruimte om mee te denken en beslissen over de inhoud van hun cao - ook als ze geen lid zijn van AVV. Met dit model streven we ernaar de vakbondswereld te veranderen, zodat deze weer gaat functioneren als spreekbuis voor werkenden. Als je meer wilt weten over het draagvlakmodel, lees dan mijn stuk "Innovatie in de polder: het draagvlakmodel". Een verkorte versie van dit stuk werd in december 2015 gepubliceerd in het tijdschrift Zeggenschap.

Ik zet mij in voor AVV, omdat ik ervan overtuigd ben dat vakbonden onmisbaar zijn voor een eerlijke, goed functionerende arbeidsmarkt. Tegelijkertijd staan de traditionele vakbonden voor grote uitdagingen - met name de vergrijzing en verkleining van hun ledenbestand, met bijkomend gebrek aan representativiteit - die ze maar moeilijk aankunnen door hun logge structuur. AVV kan het veld veranderen door een nieuw spel te introduceren in de polder. Daar draag ik graag aan bij. Concreet ben ik verantwoordelijk voor visievorming en organisatieontwikkeling.
<< Terug naar top

GroenLinks

Begin 2010 werd ik lid van GroenLinks en DWARS, de jongerenorganisatie van GroenLinks. Inmiddels voel ik me stevig verankerd in de partij. De groene, linkse idealen hebben mijn hart gestolen. Momenteel ben ik lid van de permanente programmacommissie van GroenLinks landelijk.

Ik ben een GroenLinks'er in hart en nieren. 'Groen' en 'links' zijn voor mij innig met elkaar verbonden. Alleen als we verantwoord met de aarde omgaan, kunnen we menselijke welvaart op de lange én korte termijn veiligstellen. Een groene wending is daarvoor noodzakelijk; we moeten toe naar een drastisch andere omgang met voedsel, spullen en energie. De overheid heeft in die wending een belangrijke rol. Voor de grote stappen zijn duidelijke grenzen aan het speelveld nodig. Ik ben ervan overtuigd dat we ons zeer kritisch moeten opstellen tegenover het kapitalisme om het misbruik van mens en milieu tegen te gaan. Geld en financiële winst zijn een middel, geen doel. Overigens zullen overheden wel meer ballen moeten tonen dan ze momenteel doen; de huidige maatregelen om een ecologische crisis af te wenden laten wat mij betreft zeer te wensen over.

Uiteindelijk is het voor mij het streven naar rechtvaardigheid dat de GroenLinkse idealen met elkaar verbindt: rechtvaardigheid richting mens en natuur, dichtbij en ver weg, nu en later.
<< Terug naar top

DWARS

DWARS is de jongerenorganisatie van GroenLinks. Na penningmeester te zijn geweest in de Groningse afdeling en in het landelijk bestuur, werd ik in oktober 2011 voorzitter van DWARS. Dat ben ik tot oktober 2012 geweest. Als voorzitter van DWARS heb ik het voorrecht gehad jonge GroenLinks'ers op vele plekken te mogen vertegenwoordigen. Hieronder vindt u een selectie uit de optredens die ik heb gedaan.

Mocht je op deze pagina verzeild zijn geraakt en overwegen actief te worden bij een politieke jongerenorganisatie: er zijn weinig dingen die ik méér zou aanbevelen. Kijk vooral ook eens op de website van DWARS om te zien waar DWARS nu mee bezig is.
<< Terug naar top

Laatste update: 13 april 2017