Werken aan een duurzame,
eerlijke wereld

mail[at]jojannekevanderveen.nl
Telefoon: 06-22123222

Curriculum vitae
LinkedIn

Laatste update: 11 februari 2019

Web design & development: JV 2018

Huidige functies | Promotieonderzoek | Morele
verantwoordelijkheid
| Conferentie "Women in Philosophy" |
Blog

Huidige functies

<< Terug naar top

Promotieonderzoek

Sinds november 2014 werk ik aan mijn promotieonderzoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam, onder supervisie van prof. dr. Martin van Hees. Ik doe politiek-filosofisch onderzoek naar de morele waarde van compromissen en uitruilen voor de legitimiteit van een regime. Kort gezegd schrijf ik over 'moraliteit voor machthebbers'.

Vanuit het perspectief van iemand die een bepaalde politieke positie of ideologie steunt, kan het moreel problematisch lijken om een compromis te sluiten. Gegeven het feit dat de samenleving een pluraliteit aan opvattingen kent, kan het echter ook een morele verplichting van machthebbers zijn om verschillende posities een plek te geven, zo beargumenteer ik in mijn onderzoek, zelfs als dit compromis verre van ideaal is. Soms is een compromis nodig om moreel bezwaarlijke consequenties te voorkomen en bijvoorbeeld de vrede te bewaren. In andere gevallen getuigt het simpelweg van respect om andermans opvatting van invloed te laten zijn op een besluit. Om politieke macht te legitimeren, moet hiermee rekening worden gehouden. De morele - anders dan de pragmatische - waarde van compromissen en uitruilen is nog relatief weinig onderzocht.
<< Terug naar top

Morele verantwoordelijkheid

Naast in politieke filosofie, ben ik ook erg geïnteresseerd in ethiek en meta-ethiek. Ethiek heeft betrekking op de vraag naar goed en slecht, voor welke dingen je schuld, en voor welke je lof moet krijgen. Meta-ethiek gaat onder meer over de vraag onder welke voorwaarden we de termen goed en slecht, schuld en lof kunnen gebruiken en toepassen. Daar komt de vraag in beeld wat morele verantwoordelijkheid is.

Recentelijk ben ik vooral bezig geweest met de vraag onder welke omstandigheden mensen moreel verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor hun gedrag. Ik verdedig een compatibilistische visie; ik ben ervan overtuigd dat we causaal determinisme moeten combineren met de mogelijkheid van morele verantwoordelijkheid. Determinisme wil zeggen dat alle gebeurtenissen de uitkomst zijn van de gehele keten van oorzaak en gevolg. Dat is echter geen vrijbrief om te doen en laten wat je wilt; het is mogelijk verantwoordelijkheid te nemen voor je toekomstige gedrag, hoewel niet onder alle omstandigheden.

Luister hier naar een korte lezing die ik in april 2014 gaf over dit onderwerp:


<< Terug naar top

Conferentie "Women in Philosophy"

Vrouwen zijn nog steeds erg ondervertegenwoordigd in de academische filosofie. Daarom organiseren we sinds 2014 ieder jaar een conferentie door vrouwen in de filosofie, de Conference by Women in Philosophy. Het programma bestaat voornamelijk uit presentaties van vrouwelijke filosofen over hun onderzoek. Zo creëren we een podium voor vrouwelijke filosofen, en enthousiasmeren we elkaar in onze academische ambities.

Op 3 juli 2017 vindt de vierde editie plaats. De programma's van de drie eerdere edities vind je op de onderstaande links.

<< Terug naar top

Blog

Op verschillende webstekken zijn filosofische blogs van mijn hand te vinden. De blogs die ik geschreven heb voor de opiniesite Sargasso zijn te lezen in mijn blogpostarchief of op Sargasso. Af en toe schrijf ik ook posts op mijn persoonlijke blog. De filosofische blogs vindt u hieronder.

<< Terug naar top

Laatste update: 13 april 2017